Waar moet een particuliere mestopslag wettelijk aan voldoen?

27 december 2022 Shares

Home Mestopslag Waar moet een particuliere mestopslag wettelijk aan voldoen?

Door Nijssen Fourages/ 27 december 2022 Shares

Waar moet een particuliere mestopslag wettelijk aan voldoen?

Dat is een goede vraag. En het antwoord is niet zo heel eenvoudig, helaas. Voordat we antwoord geven op de vraag waar een mestopslag aan moet voldoen is het belangrijk om te weten dat de wet onderscheid maakt tussen bedrijfsmatige en hobbymatige paardenhouders.

Mestcontainers voor particulieren en bedrijven

mestcontainer-modellen-nijssen-fourages

Bekijk Mestcontainers
Containeruitvoeringen van 1.600 liter t/m 15m3


– Partners van Fourages –

timestables-logo artis-logo politie-logo klstables-logo

Bent u een particuliere paardenhouder?

Wanneer houdt u hobbymatig paarden en wanneer bedrijfsmatig?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft aan dat dit te maken heeft met de aard en omvang van uw activiteiten.

U bent in de regel een hobbymatige paardenhouder wanneer u dieren zonder gebruiks- of winstdoeleinden houdt.

Er zit dan ook geen maximum aantal dieren die u als particulier mag houden, maar u kunt wel verplicht worden tot registratie en administratieve plichten wanneer uw staldieren (waaronder paarden) meer dan 350 kg stikstof produceren.

Bij hoe veel paarden moet u een mestadministratie bijhouden?

De RVO rekent voor deze grenswaarde van 350 kg stikstof met forfaitaire waardes per pony of paard. Deze vind u in de onderstaande tabel.

Hierbij wordt een pony door de RVO gekwalificeerd als dieren met een schofthoogte tot 1,56 meter en paarden dieren met een schofthoogte vanaf 1,56 meter. De leeftijd van de dieren doet er dus niet toe.


Diersoort en – categorie
Pony’s
Paarden
kg stikstof per jaar
27,3
58,8
kg fosfaat per jaar
13
28,6

Gegevens uit RVO- Diergebonden normen 2022, geraadpleegd 28-12-2022.


Heeft u dus meer dan 5 paarden van meer dan 1,56 meter of meer dan 12 pony’s/shetlanders van minder dan 1,56 meter, dan bent u verplicht om een mestboekhouding bij te houden.

Waarbij u de stikstof- en fosfaatruimte van uw perceel mag gebruiken voor de door uw paarden geproduceerde mest. Heeft u minder stikstof- en fosfaatruimte dan uw paarden produceren? Dan moet u kunnen bewijzen hoeveel mest uw heeft afgevoerd en dat dit op de juiste manier is gedaan.

Wij kunnen op aanvraag een duidelijk ledigingsoverzicht versturen om aan deze eis te voldoen. Heeft u verdere vragen over de mestboekhouding dan kunt u contact met ons opnemen.


Mestafvoer voor particulieren en bedrijven

Mijn Paardenmest Afvoeren
Voor hobbymatig en bedrijfsmatige paardenhouders


Waarmee moet een hobbymatige paardenhouder rekening houden?

Laten we er van uit gaan dat u hobbymatig paarden houdt. Waar moet uw mestopslag dan aan voldoen? Voordat we hier op inzoomen moeten we kijken naar regelgeving voor hobbymatige paardenhouders.

De regelgeving voor mestopslag staat beschreven in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarnaast moeten we ook kijken naar de gemeentelijke bestemmingsregelingen en Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Zoals we al aangaven, is het geen eenvoudig antwoord, omdat mestopslagen zijn onderhevig aan een divers scala wet- en regelgeving. Hieronder leggen we het één voor één uit.


Activiteitenbesluit milieubeheer

Het activiteitenbesluit milieubeheer voor vaste mest is voor hobbymatige paardenhouders in bijna alle gevallen niet van toepassing, zo is de wet pas van toepassing als:

 • De bedrijvigheid bedrijfsmatig is of in een bedrijfsmatige omvang word verricht
 • De bedrijvigheid gedurende een zekere tijd en op een vaste locatie word verricht.
 • Het binnen een bepaalde begrenzing valt.

Voor hobbymatige paardenhouders met een bedrijfsmatige omvang zoals stichtingen zonder winstoogmerk of educatieve instellingen geldt het activiteitenbesluit dus wel. Deze gevallen komen wij in de praktijk ook zeker tegen.

Hiernaast geldt het activiteitenbesluit milieubeheer alleen als de paardenmest opslag een volume van 3 t/m 600 kubieke meter betreft, want:

 • Mestopslagen van minder dan 3 kubieke meter worden in de wet als “weinig”  bestempeld.
 • Voor mestopslagen van meer dan 600 kubieke meter heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Informatie te vinden op Infomil.nl – Eisen voor de opslag van vaste mest, geraadpleegd op 28-12-2022

Waar moet u zich dan aanhouden?

Valt u als grote hobbymatige paardenhouder onder het activiteitenbesluit milieubeheer of bent u een bedrijfsmatige paardenhouder dan gelden de eisen uit paragraaf 3.4.5 van het activiteitenbesluit  dus bij een vaste mestopslag van 3 t/m 600 kubieke meter.

Het doel van dit besluit is om overlast aan geurgevoelige objecten te voorkomen. Waardoor u de mestvoorziening:

 1. Binnen de bebouwde kom een afstand van 100 meter moet worden aangehouden tussen de mestopslag en geurgevoelige objecten.
 2. Buiten de bebouwde kom een afstand 50 meter moet worden aangehouden tussen de mestopslag en geurgevoelige objecten.

Deze afstanden worden gemeten vanaf de buitenzijde van het geurgevoelige object tot het dichtstbijzijnde punt waar de agrarische bedrijfsstoffen zijn opgeslagen.

Wanneer de mestopslag toch binnen deze afstanden staat moet u maatregelen of voorzieningen treffen die geurhinder voorkomen of die tot een aanvaardbaar risico beperken. Voorbeelden van deze zogeheten maatwerkvoorschriften zijn:

 • Het overkappen of afdekken van uw mestvoorziening.
 • Zorgen voor een frequentere afvoer van uw mest.

Naast geurhinder moet een mestvoorziening er ook voor zorgen dat het milieu geen schade ondervind, zo moet de mestvoorziening voorkomen dat de bodem verzuurd en er eutrofiëring plaatsvind in het oppervlaktewater.

Eisen die worden gesteld zijn:

 • De mestvoorziening moet vloeistof kerend zijn, waardoor het afvalwater niet van de mestvoorziening afvloeit.
 • De mestvoorziening moet of op minimaal 5 meter van het oppervlaktewater worden geplaatst of zodanig zijn opgesteld dat het niet in contact kan komen met hemelwater.
 • De mest in de mestvoorziening mag niet in contact komen met de bodem.

Deze laatste 3 eisen voor een mestvoorziening gelden door de milieuwetgeving ook voor hobbymatige paardenhouders.

Meer informatie kunt u vinden op wetten.nl – paragraaf 3.4.5 van het activiteitenbesluit, geraadpleegd op 28-12-2022

Mestcontainers voor particulieren en bedrijven

mestcontainer-modellen-nijssen-fourages

Bekijk Mestcontainers
Containeruitvoeringen van 1.600 liter t/m 15m3


Gemeentelijke bestemmingsregelingen

Voordat u een mestvoorziening plaatst is het goed om te kijken of u hier een vergunning voor moet aanvragen.

De eerste en gemakkelijkste stap is om uw adres in te voeren op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Zo ziet u direct welke bestemmingsplannen in uw omgeving gelden.

In de onderstaande gevallen is het verplicht of zeker aan te raden om melding te maken bij uw gemeente.

 • Bij een mestvoorziening van meer dan 600 kubieke meter, dan dient u ten alle tijden ook een omgevingsvergunning aan te vragen.
 • Bij een permanente voorziening tussen de 3 en 600 kubieke meter, zoals een betonnen mestplaat dient u in de meeste gevallen melding te maken bij uw gemeente.

Stel u kiest voor een niet-permanente oplossing zoals een verplaatsbare mestcontainer, dan heeft u geen vergunning nodig, maar raden we het wel aan om dit te melden bij de gemeente.

Zo weet u van te voren of u nog rekening dient te houden met bepaalde maatwerkvoorschriften en komt u niet voor verassingen te staan.


Algemene Plaatselijke Verordening / APV

Per gemeente gelden specifieke regels. En dit staat beschreven in de gemeentelijke APV. Ook de regels voor de opslag van paardenmest staan hierin beschreven.

In de Algemene Plaatselijke Verordening staat beschreven of u mest mag opslaan en waar uw mestopslag aan moet voldoen.

De reden hiervoor is dat de gemeente wil voorkomen dat uw mestvoorziening overlast of zelfs conflict veroorzaakt tussen omwonenden. Vraag daarom bij uw eigen gemeente de APV op.

Voor extra zekerheid kunt u ook uw directe buren en omwonenden op de hoogte stellen over uw toekomstige mestvoorziening. Hierdoor staat niemand voor verrassingen!


Algemene regels voor mestopslag

Heeft u alles gecheckt? Dan hebben we als laatste punt nog de regels voor de mestvoorziening zelf.

Vaste mest, zoals paardenmest, kan de bodem en het grondwater verontreinigen doordat de mest fosfaat en stikstof bevat. Daarom is het belangrijk dat mest veilig wordt opgeslagen en niet in contact kan komen met de onverharde ondergrond.

Paardenmest opslaan volgens huidige wet- en regelgeving

Zorg er daarom  dat uw mestopslag voldoet aan:

 1. 100% vloeistof kerende of vloeistofdichte vloer.
 2. Opstaande randen en drempels waardoor mestvocht niet in de bodem kan wegvloeien.
 3. Op ten minste vijf meter afstand vanaf oppervlakte water, zoals een sloot.

Onze stevige stalen mestcontainers voldoen aan alle bovengenoemde punten. Daarom zijn mobiele mestvoorzieningen voor zowel hobbymatige- als bedrijfsmatige paardenhouders een ideale oplossing.

mestcontainer-modellen-nijssen-fourages

Bekijk Mestcontainers
Containeruitvoeringen van 1.600 liter t/m 15m3

7 Reacties op “Waar moet een particuliere mestopslag wettelijk aan voldoen?

 1. Hallo.
  Ik wil de mogelijkheid weten voor de mestopslag voor twee paarden voor hobbymatig houden van onze paarden.
  Kunt u ons een overzicht sturen van de jaarlijkse/ maandelijkse kosten.
  Het idee gaat uit naar een container die afsluitbaar is.

  1. Beste Joan Milder,

   Dank voor uw vraag. Om uw vraag te kunnen beantwoorden zouden we graag uw woonplaats weten. Het beste kunt u ons een aanvraag versturen via de offertepagina

   We zien uw aanvraag graag tegemoet.

 2. Goede dag
  Heb een vraagje
  Onze buren hebben 2 paarden en gooien hun mest op een stuk landbouwgrond tegen onze omheiding
  De politie is al langs geweest maar ze doen gewoon verder
  In de zomen stinkt het enorm en hebben veel last van vliegen
  Weten jullie hoe we dit kunnen oplosen

 3. Hallo, onze buren hebben een mestcontainer. Toch hebben we danig overlast, zeker bij warmer weer. We zijn al paar keer gesprek aangegaan maar probleem blijft. De container wordt 1x per kwartaal geleegd. Help het als deze vaker wordt geleegd? Heeft u andere suggesties. We willen escalatie voorkomen en niet op onze strepen hoeven gaan staan. De container staat op ca 15m en niet 50m

  1. Beste Mark, vervelend dat u overlast heeft. Wij adviseren om contact op te nemen met uw gemeente voor meer informatie over lokale regelgeving en in goed overleg met uw buren naar een oplossing te zoeken.

 4. Mijn buren hebben paarden en hun mest ligt bijna tegen mijn omheining. Er ligt een betonnen plaat onder en aan de zijkanten is het wel afgemaakt. Maar mag zij haar paardenmest ook op die betonnen plaat leggen? Ik heb ergens gelezen dat dit in de winter niet mag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *