Waar moet een particuliere mestopslag wettelijk aan voldoen?

29 maart 2022 Shares

Home Mestopslag Waar moet een particuliere mestopslag wettelijk aan voldoen?

Door Nijssen Fourages/ 29 maart 2022 Shares

Waar moet een particuliere mestopslag wettelijk aan voldoen?

Dat is een goede vraag. En het antwoord is niet zo heel eenvoudig, helaas. Voordat we antwoord geven op de vraag waar een mestopslag aan moet voldoen is het belangrijk dat we onderscheid maken tussen bedrijfsmatige en hobbymatige paardenhouders.


Bent u een particuliere paardenhouder?

Wanneer houdt u hobbymatig paarden en wanneer bedrijfsmatig?

U bent een hobbymatige dierenhouder wanneer u dieren zonder gebruiks- of winstdoeleinden houdt.
Van der Meer Accountants

In de Meststoffenwetgeving is niet met harde cijfers vastgelegd waar het onderscheid tussen bedrijfsmatig en hobbymatig exact ligt. Maar om u een indicatie te geven kunt u het volgende aanhouden:

Produceren uw dieren minder dan 350 kilogram stikstof per jaar? En heeft u minder dan zeven paarden of zeventien shetlanders? Dan bent u waarschijnlijk een hobbymatige paardenhouder.

Maar de feitelijke situatie is altijd leidend. Het aantal dieren speelt een rol, maar is niet doorslaggevend.

Mijn Paardenmest Afvoeren
Voor hobbymatig en bedrijsmatige paardenhouders


Waarmee moet een hobbymatige paardenhouder rekening houden?

Laten we er van uit gaan dat u hobbymatig paarden houdt. Waar moet uw mestopslag dan aan voldoen? Voordat we hier op inzoomen moeten we kijken naar regelgeving voor hobbymatige paardenhouders.

De regelgeving voor mestopslag staat beschreven in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarbij moeten we ook kijken naar de gemeentelijke bestemmingsregelingen en Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Zoals we al aangaven, mestopslag voor particulieren is minder eenvoudig dan het lijkt.


Activiteitenbesluit milieubeheer

Dit besluit is van toepassing voor de opslag van paardenmest met een volume van 3 t/m 600 kubieke meter bij bedrijfsmatige paardenhouders.

Het doel van dit besluit is om overlast van geur te voorkomen. U dient zich te houden aan:

 1. In de bebouwde kom moet een afstand van 100 meter aangehouden worden tussen de mestopslag en woningen of kantoren.
 2. Buiten de bebouwde kom is de afstand 50 meter.

Wij adviseren om contact op te nemen met uw gemeente voor meer informatie. Lees een nieuwsbericht over overlast van mest.


Gemeentelijke bestemmingsregelingen

Voordat u een mestvoorziening plaatst, zoals een mestcontainer, is het goed om te kijken of u hier een vergunning voor moet aanvragen.

Voor een permanente voorziening heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor een betonnen mestplaat.

Een mestcontainer is een mobiele mestopslag en is niet permanent. In de meeste gevallen heeft u voor een mestcontainer geen vergunning nodig.

Voor 100% zekerheid adviseren wij om te kijken op Ruimtelijkeplannen.nl.


Algemene Plaatselijke Verordening / APV

Per gemeente gelden specifieke regels. En dit staat beschreven in de gemeentelijke APV. Ook de regels voor de opslag van paardenmest staan hierin beschreven.

In de Algemene Plaatselijke Verordening staat beschreven of u mest mag opslaan en waar uw mestopslag aan moet voldoen.

De reden hiervoor is dat de gemeente wil voorkomen dat uw mestvoorziening overlast veroorzaakt voor omwonenden. Vraag daarom bij uw eigen gemeente de APV op.

Voor extra zekerheid kunt u ook uw directe buren en omwonenden op de hoogte stellen over uw toekomstige mestvoorziening. Hierdoor staat niemand voor verrassingen.


Algemene regels voor mestopslag

Heeft u alles gecheckt? Dan kunnen we door naar de regels voor de mestvoorziening.

Vaste mest, zoals paardenmest, kan de bodem en het grondwater verontreinigen doordat de mest fosfaat en stikstof bevat. Daarom is het belangrijk dat mest veilig wordt opgeslagen en niet in contact kan komen met de onverharde ondergrond.


Paardenmest opslaan volgens huidige wet- en regelgeving

Zorg ervoor dat uw mestopslag voldoet aan:

 1. 100% vloeistofkerende of vloeistofdichte vloer.
 2. Opstaande randen en drempels waardoor mestvocht niet in de bodem kan wegvloeien.
 3. Op ten minste vijf meter afstand vanaf oppervlakte water, zoals een sloot.

De stevige stalen mestcontainers voldoen aan alle bovengenoemde punten. Daarom zijn mobiele mestvoorzieningen zijn voor hobbymatige paardenhouders, particulieren en stalhouders een ideale oplossing. paarden-mestcontainer-klep-kap-cabrio

Bekijk Mestcontainers
Containeruitvoeringen van 1.600 liter t/m 15m3

7 Reacties op “Waar moet een particuliere mestopslag wettelijk aan voldoen?

 1. Hallo.
  Ik wil de mogelijkheid weten voor de mestopslag voor twee paarden voor hobbymatig houden van onze paarden.
  Kunt u ons een overzicht sturen van de jaarlijkse/ maandelijkse kosten.
  Het idee gaat uit naar een container die afsluitbaar is.

  1. Beste Joan Milder,

   Dank voor uw vraag. Om uw vraag te kunnen beantwoorden zouden we graag uw woonplaats weten. Het beste kunt u ons een aanvraag versturen via de offertepagina

   We zien uw aanvraag graag tegemoet.

 2. Goede dag
  Heb een vraagje
  Onze buren hebben 2 paarden en gooien hun mest op een stuk landbouwgrond tegen onze omheiding
  De politie is al langs geweest maar ze doen gewoon verder
  In de zomen stinkt het enorm en hebben veel last van vliegen
  Weten jullie hoe we dit kunnen oplosen

 3. Hallo, onze buren hebben een mestcontainer. Toch hebben we danig overlast, zeker bij warmer weer. We zijn al paar keer gesprek aangegaan maar probleem blijft. De container wordt 1x per kwartaal geleegd. Help het als deze vaker wordt geleegd? Heeft u andere suggesties. We willen escalatie voorkomen en niet op onze strepen hoeven gaan staan. De container staat op ca 15m en niet 50m

  1. Beste Mark, vervelend dat u overlast heeft. Wij adviseren om contact op te nemen met uw gemeente voor meer informatie over lokale regelgeving en in goed overleg met uw buren naar een oplossing te zoeken.

 4. Mijn buren hebben paarden en hun mest ligt bijna tegen mijn omheining. Er ligt een betonnen plaat onder en aan de zijkanten is het wel afgemaakt. Maar mag zij haar paardenmest ook op die betonnen plaat leggen? Ik heb ergens gelezen dat dit in de winter niet mag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *