08apr

Voorkom wormbesmetting door paardenmest

Paarden en met name paardenmest zijn een cruciale schakel in het levenscyclus van verschillende wormen, insecten en zelfs de leverbot slak. Dit komt omdat een paard een ideale gastheer is voor de ontwikkeling en groei van deze parasieten. Om de kans op infectie bij paarden te minimaliseren is goed mest- en wormenmanagement cruciaal voor hobbymatige […]

Lees meer
25feb

Mesthoop aanleggen voor paardenmest

Als paardenhouder ontkom je er niet aan, een mesthoop aanleggen. Een plek waar alle stalmest eenvoudig opgeslagen kan worden. Echter, moet zo’n mesthoop aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met bodemverontreiniging en geurhinder. Op deze pagina lees je wat die voorwaarden zijn of waar deze te vinden zijn en ook wat […]

Lees meer
21jan

Kruiwagen kopen voor uitmesten paardenstal

Hoge kwaliteit mestkruiwagens van vooraanstaande merken. Elke paardenhouder moet het doen. En sommige zelfs meerdere keren per dag. Ja, het is de paardenstal uitmesten. En wat vindt u van deze klus? Het is nou niet de meest leuke bijkomstigheid van het hebben van een paard of pony. Maar het moet nu eenmaal gebeuren. Om het […]

Lees meer
19jan

Is er prijsverschil in mestafvoer van stromest of ongeschikte mest?

Paardenmest is voor mestverwerkingsbedrijven onder te verdelen in twee subcategorieën, namelijk geschikte stromest en ongeschikte mest. Deze twee soorten mest kan invloed hebben op de prijs die u voor de mestafvoer betaalt. In dit artikel leggen wij het verschil uit tussen geschikte en ongeschikte mest. Daarnaast nemen wij de voor- nadelen door van deze twee […]

Lees meer
18jan

Paardenmest ophalen voor bedrijf en particulier

Wilt u paardenmest laten ophalen door een mestbedrijf? Deze vorm van mestafvoer is zowel geschikt voor bedrijfsmatige en hobbymatige paardenhouders. Het maakt niet uit of u eigenaar bent van een manege, of dat u als particulier twee paarden aan huis houdt. Mestafvoer kan vanaf elke hoeveelheid mest. Paardenmest ophalen voor bedrijven inclusief VDM Zoekt u […]

Lees meer
18jan

Hoe paardenmest opslaan en afvoeren?

U heeft eigen paarden of pony’s. Maar wat moet u doen met de mest? Hoe kunt u netjes de mest opslaan en vervolgens af laten voeren? Mest opslaan in een container De meeste paardenhouders maken gebruik van een speciale mestopslag. Dit kan een mestcontainer zijn, maar er wordt ook veel gebruik gemaakt van een mestput […]

Lees meer