Kosten afvoeren van stromest of ongeschikte mest?

19 februari 2022 Shares

Home Mest afvoeren Kosten afvoeren van stromest of ongeschikte mest?

Door Nijssen Fourages/ 19 februari 2022 Shares

Kosten afvoeren van stromest of ongeschikte mest?

Paardenmest is voor mestverwerkingsbedrijven onder te verdelen in twee subcategorieën, namelijk geschikte stromest en ongeschikte mest. Deze twee soorten mest kan invloed hebben op de prijs die u voor de mestafvoer betaalt.

In dit artikel leggen wij het verschil uit tussen geschikte en ongeschikte mest. Daarnaast nemen wij de voor- nadelen door van deze twee mestsoorten.


Wat is strorijke mest of geschikte mest?

Geschikte stromest is mest dat puur bestaat uit paardendrollen in combinatie met tarwestro. De mest mag maximaal 14 dagen oud zijn om ‘geschikte mest’ te worden genoemd, want de verse stromest dient namelijk als voedingsbodem voor de champignonteelt.

paardenmest-ophalen-mestwagen-600x400

Bekijk Paardenmest Afvoeren

De voedingsbodem voor de champignonteelt bestaat uit een combinatie van verse stromest, vleeskuikenmest en gips, dit mengsel dient als compost.

Wanneer paardenmest ouder is dan twee weken heeft het een groot deel van de noodzakelijke nutriënten verloren waarop mycelium kan groeien. Mest ouder dan twee weken bevat dus te weinig voedingsstoffen, waardoor deze oude mest ongeschikt is. Deze stromest valt dan dus in de categorie ongeschikte mest.


timestables-logo artis-logo politie-logo klstables-logo

“We halen mest op bij hobbymatige en bedrijfsmatige dierhouders.”
– Gerard Nijssen


Compostverwerkers in Nederland

De drie compostverwerkers in Nederland zijn:

Deze fabrieken hanteren alle grofweg dezelfde voorwaarde aan strorijke mest.

 • Tarwestro is verplicht als strooisel voor de paarden.
 • De box van de paarden dient minimaal 1x per week in zijn geheel te worden uitgemest.
 • Verse mest mag niet ouder zijn dan 2 weken.

Natuurlijk dient de geschikte mest ook getransporteerd te worden naar de fabriek. Vanwege transportkosten is het voor mesttransportbedrijven alleen interessant om verse mest op te halen in het geval bij:

 • Minimaal 15 paarden op stromest.
 • Goed bereikbaar terrein voor een vrachtwagen met voor- en aanhangwagen.

“Paardenmest van particulieren paardenhouders valt bijna altijd in de categorie ongeschikte mest, vanwege hoeveelheden en afvoerfrequentie.”
Gerard Nijssen

De meeste mesttransportbedrijven werken op een abonnementsbasis en komen elke twee weken de mest afvoeren. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit het transport.

Helaas zijn door het mestoverschot en strenger worden wetgeving omtrent fosfaten en stikstof de afzetmogelijkheden de afgelopen jaren verminderd.


Voor- nadelen van strorijke mest

Voordelen

 • Mesttransportbedrijven hanteren veelal een abonnement met een vaste frequentie. Hierdoor zijn er weinig fluctuaties in de kosten.
 • De kosten voor het afvoeren van verse mest zijn lager per lediging dan het afvoeren van ongeschikte paardenmest.
 • De verse paardenmest voegt meer waarde toe aan de champignonketen.

Nadelen

 • U dient het hele jaar door een constante hoeveelheid stromest te leveren.
 • De boxen moeten elke week minimaal één keer in zijn geheel te worden uitgemest, waardoor u meer tarwestro verbruikt.
 • Tarwestro is van oudsher de stalbedding voor paarden, maar dit strooisel is niet geschikt voor paarden met stofallergie of die er te veel van eten.
 • Als er paarden op een ander strooisel staan dient u een tweede mestvoorziening aan te schaffen.
 • De verse stromest mag niet ‘verontreinigd’ worden met andere strooisels, zoals houtkrullen of zaagsel.Bedrijven die mest ophalen rekenen een vast tarief per lediging. Omdat de verse mest frequent moet worden opgehaald kan het zijn dat de mestvoorziening al geleegd wordt wanneer deze nog niet vol zat.

Samenvattend, bent u een bedrijfsmatige paardenhouder of heeft u een pensionstal of manege? Dan adviseren wij om altijd een prijsopgave te doen bij een stromesttransporteur.

Houd er wel rekening mee dat als er paarden op vlas of op houtkrullen staan u een 2e mestvoorziening dient te hebben die separaat staat van de stromest.

mestcontainer-modellen-nijssen-fourages

Bekijk Alle Mestcontainers


Wat is ongeschikte mest?

Ongeschikte mest kan “oude” stromest (twee weken of ouder), vlasmest of krullenmest van paarden zijn of mest van geiten, alpaca’s of schapen. Deze mest kan langere tijd blijven liggen op een mesthoop, een mestplaat of in een mestcontainer.

Paardenmest-stro-drollen

De prijs voor de afvoer van ongeschikte mest is niet afhankelijk van het type strooisel. Het maakt dus niet uit of het paardenmest op basis van houtkrullen, vlas, zaagsel of stro.

Ook speelt de samenstelling van de mest geen rol in de prijs, de mest mag dus uit een mengsel bestaan van verschillende typen bodembedekking of stalstrooisels.

Belangrijkste is dat de mest wordt opgeslagen volgens de geldende wet- en regelgeving voor mestopslag en mestafvoer.

De kosten voor de afvoer van ongeschikte mest is hoger voor de paardenhouder, omdat de mesttransporteur hogere afzetkosten heeft voor ongeschikte mest.

Daarentegen kan deze manier van mest op afroep worden geledigd. Waardoor u alleen betaald als de mestvoorziening vol zit.


Voor- nadelen van ongeschikte paardenmest

Voordelen

 • Lediging op afroep wanneer het u uitkomt.
 • U kunt altijd switchen naar een andere bodembedekking.
 • Mest mag bestaan uit een mix van verschillende strooisels.
 • U kunt de stal zuiniger uitmesten waardoor u bespaart op strooisels.
 • De kosten in de zomer voor mestafvoer zijn lager door de weidegang.
 • Doordat mest composteert wordt het volume na verloop van tijd kleiner in de mestopslag.

Nadelen

 • Ledigingskosten van ongeschikte mest zijn per keer hoger in vergelijking met stromest. Maar de frequentie waarop de mestopslag geledigd wordt is lager, waardoor de totale kosten nagenoeg gelijk kunnen uitvallen.
 • De ongeschikte mest voegt minder waarde toe voor voedseltelers, maar op dit gebied wordt veel onderzoek gedaan.

Bekijk Paardenmest Afvoeren


Conclusie

Voor particuliere paardenhouders geldt dat paardenmest in de meeste gevallen ongeschikte mest is.

Voor bedrijfsmatige paardenhouders met meer dan vijftien paarden die op stro staan is het interessant om een prijsopgave te doen bij een stromestverwerker en deze te vergelijken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *