Kosten afvoeren van stromest of ongeschikte mest?

12 december 2022 Shares

Home Mest afvoeren Kosten afvoeren van stromest of ongeschikte mest?

Door Nijssen Fourages/ 12 december 2022 Shares

Kosten afvoeren van stromest of ongeschikte mest?

Paardenmest is voor mestverwerkingsbedrijven onder te verdelen in twee subcategorieën, namelijk geschikte stromest en ongeschikte mest. In welke 2 van deze categorieën uw mest valt heeft invloed hebben op de prijs die u voor mestafvoer betaald.

In dit artikel leggen wij het verschil uit tussen geschikte en ongeschikte paardenmest. Daarnaast nemen wij de voor- nadelen door van deze twee mestsoorten.


Wat is strorijke mest of geschikte mest?

Geschikte stromest is mest dat puur bestaat uit paardendrollen in combinatie met een goeie hoeveelheid tarwestro. De mest mag maximaal 14 dagen oud zijn om ‘geschikte mest’ genoemd te worden, want de verse stromest dient namelijk als voedingsbodem voor de champignonteelt.

Wanneer de strorijke paardenmest ouder is dan twee weken heeft het een groot deel van de noodzakelijke nutriënten verloren waarop het mycelium kan groeien. Mest ouder dan twee weken bevat dus te weinig voedingsstoffen, waardoor deze oude strorijke mest in de categorie ongeschikt mest valt.

“De strorijke paardenmest wordt bij de champignon mestfabriek gemengd met vleeskuikenmest en gips, dit mengsel dient als voedingsbodem voor de champignonteelt.”

Mestwagen-Nijssen-Fourages

Bekijk Paardenmest Afvoeren
Voor particluieren en bedrijven


– Partners van Fourages –

timestables-logo artis-logo politie-logo klstables-logo

“We halen mest op bij hobbymatige en bedrijfsmatige dierhouders.”
– Gerard Nijssen


Paardenmestverwerkers in Nederland

De drie grootste paardenmestverwerkers in Nederland zijn:

Deze fabrieken hanteren alle grofweg dezelfde voorwaarde aan strorijke mest.

 • Tarwestro is verplicht als strooisel voor de paarden.
 • De box van de paarden dient minimaal 1x per week in zijn geheel te worden uitgemest.
 • Verse mest mag niet ouder zijn dan 2 weken.

Natuurlijk dient de geschikte mest ook getransporteerd te worden naar de fabriek. Vanwege transportkosten is het voor mesttransportbedrijven alleen interessant om verse mest op te halen in het geval bij:

 • Minimaal 15 paarden op stromest.
 • Goed bereikbaar terrein voor een vrachtwagen met voor- en aanhangwagen.

“Paardenmest van particulieren paardenhouders valt bijna altijd in de categorie ongeschikte mest, vanwege de hoeveelheden en afvoerfrequentie.”
Gerard Nijssen

De meeste mesttransportbedrijven werken voor strorijke paardenmest met een maandabonnement waarbij ze iedere één of twee weken de strorijke paardenmest afvoeren. De kosten voor het afvoeren bestaan hoofdzakelijk uit het transport en een deel van de verwerkingskosten.


Voor- nadelen van strorijke mest

Voordelen

 • Mesttransportbedrijven hanteren veelal een abonnement met een vaste frequentie. Hierdoor zijn er weinig fluctuaties in de kosten.
 • De kosten voor het afvoeren van verse mest zijn lager per lediging dan het afvoeren van ongeschikte paardenmest.
 • De verse paardenmest wordt hoogwaardig ingezet als voedingsbodem voor de champignonketen.

Nadelen

 • U dient het hele jaar door een constante hoeveelheid stromest te leveren.
 • De boxen dienen elke week minimaal één keer in zijn geheel te worden uitgemest, waardoor u meer tarwestro verbruikt.
 • Tarwestro is niet geschikt voor paarden met stofallergie of die er te veel van knabbelen.
 • Als er op uw manege paarden op een ander strooisel staan dient u een tweede mestvoorziening aan te schaffen.
 • De verse stromest mag niet ‘verontreinigd’ worden met andere strooisels, zoals houtkrullen of zaagsel.
 • Omdat de verse mest frequent moet worden opgehaald kan het zijn dat de mestvoorziening al geleegd wordt wanneer deze nog niet vol zat.

Samenvattend, bent u een bedrijfsmatige paardenhouder of heeft u een pensionstal of manege met meer dan 15 paarden? Dan adviseren wij om altijd een prijsopgave te doen bij een stromesttransporteur.

Houd er wel rekening mee dat als er paarden op vlas of op houtkrullen staan u een 2e mestvoorziening dient te hebben die separaat staat van de stromest.

 

mestcontainer-modellen-nijssen-fourages

Bekijk Alle Mestcontainers
Containeruitvoeringen van 1.600 liter t/m 15m3


Wat is ongeschikte mest?

Ongeschikte mest kan “oude” stromest (twee weken of ouder), vlasmest of krullenmest van paarden zijn of mest van geiten, alpaca’s of schapen. Deze mest kan langere tijd blijven liggen op een mesthoop, een mestplaat of in een mestcontainer.

Paardenmest-stro-drollen

De prijs voor de afvoer van ongeschikte mest is niet afhankelijk van het type strooisel of diersoort. Het maakt dus niet uit of het mest is op basis van houtkrullen, vlas, zaagsel, stro of een andere organische bodembedekking.

Ook speelt de samenstelling van de mest geen rol in de prijs, de mest mag dus uit een mengsel bestaan van verschillende typen bodembedekking of stalstrooisels.

Belangrijkste is dat de mest wordt opgeslagen volgens de geldende wet- en regelgeving voor mestopslag en mestafvoer.

De kosten voor de afvoer van ongeschikte mest is hoger dan die van het strorijke paardenmest. Dit komt onder andere door:

 • Hogere afzetkosten
 • Verplichte kosten monstername (alleen voor bedrijfsmatige dierenhouders)
 • Verplichte weegkosten (alleen voor bedrijfsmatige dierenhouders)

Een groot voordeel van ongeschikte mest is dat deze op afroep wordt geledigd. Waardoor u alleen betaald als uw mestvoorziening vol zit. Daarnaast kunt u economischer omgaan met uw stalstrooisel.


Voor- nadelen van ongeschikte paardenmest

Voordelen

 • Lediging op afroep wanneer het u uitkomt.
 • U kunt zonder probleem switchen naar een andere stalbodembedekking voor u dieren.
 • De mest mag bestaan uit een mix van verschillende strooisels.
 • U kunt de stal zuiniger uitmesten waardoor u bespaart op de inkoop van strooisels.
 • Door de weidegang in de zomer zijn uw kosten voor mestafvoer in deze periode een stuk lager.
 • Doordat mest composteert wordt het volume na verloop van tijd kleiner in uw mestopslag.
 • De mest wordt gebruikt als bodemverbeteraar in de landbouw.

Nadelen

 • Ledigingskosten van ongeschikte mest zijn per keer hoger in vergelijking met stromest. Daarentegen is de frequentie waarop uw mestopslag geledigd wordt lager, waardoor de totale jaarlijkse kosten zelfs lager kunnen uitvallen.

Mestwagen-Nijssen-Fourages

Bekijk Paardenmest Afvoeren
Voor particluieren en bedrijven


Conclusie

Particuliere staldierenhouders hebben over het algemeen altijd ongeschikte mest, voor ledigingstarieven kunt u een vrijblijvende prijsopgave ontvangen.

Voor bedrijfsmatige paardenhouders met meer dan vijftien paarden die uitsluitend op stro staan is het altijd interessant om zowel een prijsopgave te doen voor stromest en ongeschikte mest en daarin advies op te vragen. Waardoor u goed kan vergelijken.

Nijssen Fourages

Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies of een prijsopgave.

mestcontainer-modellen-nijssen-fourages

Offerte Aanvragen
Vrijblijvende prijsopgave en specialistisch advies


– Partners van Fourages –

timestables-logo artis-logo politie-logo klstables-logo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *