Is paardenmest een afvalproduct?

7 juni 2023 Shares

Home Mest afvoeren Is paardenmest een afvalproduct?

Door Nijssen Fourages/ 7 juni 2023 Shares

Is paardenmest een afvalproduct?

Hoewel paardenmest in onze ogen een organische grondstof met unieke eigenschappen is, wordt het volgens de wet meer als een afvalproduct behandeld. Paardenmest valt onder de Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad, die categorieën vaststelt voor “niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten”. Deze verordening reguleert de behandeling en het vervoer van dergelijke bijproducten op basis van gezondheidsvoorschriften.

Volgens de wet wordt paardenmest, samen met de uitwerpselen en/of urine van andere landbouwhuisdieren, apart behandeld en in de verordening geclassificeerd als categorie-2 materiaal.

Wat betekent dit precies? Volgens de wet zijn er verschillende manieren hoe paardenmest mag worden behandeld:

  1. Verbranding: Paardenmest kan worden verbrand als een vorm van afvalbeheer.
  2. Storting: Na sterilisatie onder druk kan paardenmest worden gestort op een vuilnisbult.
  3. Verkoop als organische meststof: Na sterilisatie onder druk kan paardenmest worden verkocht als organische meststof.
  4. Verwerking tot compost en biogas: Paardenmest kan worden verwerkt tot compost en biogas.
  5. Uitrijden op landbouwgrond: Onbehandelde paardenmest kan worden uitgereden op landbouwgrond, mits er geen risico is op de overdracht van ernstig overdraagbare ziekten.

Ondanks dat de wet paardenmest als een afvalproduct beschouwt, wordt het in de praktijk vaak hergebruikt en niet verbrand. Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van verse paardenmest, in combinatie met kippenmest en gips, als voedingsbodem voor de champignonteelt. Dit circulaire proces maakt optimaal gebruik van paardenmest.

Ongeschikte paardenmest (Lees: niet geschikt voor de champignonteelt) kan worden gebruikt als organische meststof in de tuinbouw, sierteelt of voor particuliere verkoop. Voordat het gebruikt kan worden, moet het echter door een goedgekeurd sterilisatieproces gaan. Dit proces is energie-intensief omdat de natte paardenmest verwarmd en gedroogd moet worden voordat het verkocht kan worden in de vorm van briketten, korrels of rulle grond.

In de praktijk wordt paardenmest vaak verwerkt tot compost. Boeren kunnen deze compost gedurende bepaalde perioden uitrijden op hun land en gebruiken de paardenmestcompost als nieuwe voedingsbodem voor de gewassen die ze telen. Dit bevordert duurzaam landgebruik en sluit de kringloop van organisch materiaal.

Mestwagen-Nijssen-Fourages

Bekijk Paardenmest Afvoeren
Voor particluieren en bedrijven


– Partners van Fourages –

timestables-logo artis-logo politie-logo klstables-logo

“We halen mest op bij hobbymatige en bedrijfsmatige dierhouders.”
– Gerard Nijssen


Wat mag er in de paardenmest?

Wat betreft de vraag of paardenmest vervuild mag zijn met ander afval, is het korte antwoord nee. Paardenmest mag alleen bestaan uit de uitwerpselen, urine en bodembedekking zoals vlas, houtkrullen of stro. Het is van belang dat de mest vrij is van verontreinigingen zoals plastic, blik, touwtjes, afval van de hoefsmid, groenafval en takken. Het is daarom belangrijk dat paardenmest goed gescheiden wordt, anders wordt het beschouwd als restafval dat verbrand moet worden.

Voor “geschikte paardenmest” bestemd voor de champignonteelt gelden extra regels. Hier hebben wij een apart artikel over geschreven dat te vinden is op onze website. Dit artikel is zeker interessant voor paardenhouders met meer dan 15 paarden.

Al met al, hoewel paardenmest volgens de wet als een afvalproduct wordt behandeld, heeft het waardevolle toepassingen als organische grondstof. Het kan worden verwerkt tot compost en gebruikt worden als voedingsbodem voor verschillende gewassen. Door de juiste behandeling en het vermijden van vervuiling kan paardenmest een duurzame en circulaire grondstof worden in diverse agrarische en tuinbouwsectoren.

 

Door Nijssen Fourages/ 7 juni 2023 Shares

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *