Mestcontainer laten plaatsen? Let op deze 6 punten

21 mei 2023 Shares

Home Mestopslag Mestcontainer laten plaatsen? Let op deze 6 punten

Door Nijssen Fourages/ 21 mei 2023 Shares

Mestcontainer laten plaatsen? Let op deze 6 punten

Heeft u paarden of pony’s en komt u regelmatig in aanraking met mest? Dan is een vloeistofdichte mestcontainer een handige oplossing voor de opslag van paardenmest. Maar waar moet u op letten bij het plaatsen van zo’n mestcontainer? In dit artikel bespreken we belangrijke overwegingen en de wet- en regelgeving die hierbij komt kijken.

mestcontainer-modellen-nijssen-fourages

Bekijk Mestcontainers
Containeruitvoeringen van 1.600 liter t/m 15m3


timestables-logo artis-logo politie-logo klstables-logo

1. Vereisten voor het plaatsen van een mestcontainer.

Een mestcontainer kan worden vergeleken met een verplaatsbare afvalbak, maar dan speciaal ontworpen om te voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot de opslag van vaste mest. In de meeste gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen voor het plaatsen van een mestcontainer. Het is echter belangrijk om te weten dat de mestcontainer op uw eigen terrein moet worden geplaatst, in tegenstelling tot een afvalcontainer.

Het is wel mogelijk dat er per gemeente verschillende regels gelden voor het plaatsen van een paardenmestcontainer op langere termijn, of dat er specifieke eisen zijn waaraan de mestopslag moet voldoen. Daarom raden wij u altijd aan om contact op te nemen met uw gemeente om te informeren naar eventuele speciale regelgeving. Deze regels worden vaak beschreven in de Algemene Plaatselijke Verordeningen.

2. Het voorkomen van overlast

Als u van plan bent om uw mestcontainer in een woon- of werkgebied te plaatsen, kan de paardenmest in de container voor overlast zorgen, zoals geuroverlast en overlast van vliegen. Om deze hinder te voorkomen, stelt het Activiteitenbesluit milieubeheer eisen aan de locatie van de mestopslag.

Voor bedrijfsmatige dierenhouders binnen de bebouwde kom geldt een minimale afstand van 100 meter tussen de mestopslag en geurgevoelige objecten. Buiten de bebouwde kom is dit 50 meter. Voor particulieren is deze wetgeving niet van toepassing, maar kunnen de eisen met betrekking tot geurhinder worden gevonden in de Algemene Plaatselijke Verordeningen.

Als het niet mogelijk is om de mestcontainer buiten de aangegeven afstand tot geurgevoelige objecten te plaatsen, moeten er maatregelen worden getroffen om geurhinder en overlast tot een minimum te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door een overkapping op de mestcontainer te plaatsen of door de mestcontainer vaker leeg te laten maken. Bekijk de voordelen van een afsluitbare mestcontainer.

Overkapte-mestcontainer-tegen-stankoverlast
Mestcontainer met cabriokap

Bekijk een voorbeeld van een mestcontainer met afdekzijl en een container met cabrio kap.

3. Wet- en regelgeving voor plaatsen van een mestcontainer

Er zijn enkele belangrijke punten waar u rekening mee moet houden:

  • Uw mestcontainer moet op ten minste 5 meter afstand geplaatst worden van het oppervlaktewater, zoals een sloot.
  • Mestvocht mag niet wegvloeien in de bodem. Daarom moet de mestvoorziening vloeistofdicht zijn met een vloeistofkerende vloer.
  • Als er een risico bestaat dat mestvocht weg kan vloeien dient het vocht opgevangen te worden in een gierkelder.

Lees meer over wet- en regelgeving voor mestopslag.

Tekst gaat verder onder de foto

4. Ruimte genoeg voor de mestcontainer?

Voordat u een mestcontainer plaatst, is het belangrijk om te controleren of er voldoende ruimte beschikbaar is op uw gewenste locatie. Houd er rekening mee dat de mestcontainer wordt afgeleverd met een vrachtwagen. Kan de chauffeur de mestcontainer op de gewenste plek plaatsen? En is er voldoende ruimte om de mestcontainer gemakkelijk te legen wanneer het tijd is om de paardenmest af te voeren?

In de meeste gevallen moet de vrachtwagen binnen een afstand van maximaal vijf meter van de mestcontainer kunnen komen. Een heg, hek of sloot binnen deze vijf meter vormt meestal geen probleem.

5. Op welke ondergrond staat de mestcontainer?

Zorg ervoor dat de ondergrond waarop de mestcontainer staat verhard en vlak is. Dit voorkomt verzakking van de mestcontainer, waardoor mestvocht uit de container kan lekken. Zorg ervoor dat de ondergrond stevig genoeg is om het gewicht van de mestcontainer te dragen.

Kiest u voor een mestcontainer die verrijdbaar is?

paarden-mestcontainer-rolcontainer-verrijdbaar

Als u kiest voor een verrijdbare mestcontainer, bijvoorbeeld voor één of twee paarden, is het belangrijk dat deze op een verharde ondergrond staat. Op een onverharde ondergrond of een oprit met kiezels of grind is het verplaatsen van een rolcontainer moeilijk, vooral wanneer deze vol zit met paardenmest. De wielen kunnen wegzakken in de onverharde bodem, vooral bij regenachtig weer.

Alle mestcontainers bekijken

alle-paardenmestcontainer-uitvoeringen

Bekijk Alle Mestcontainers

6. Kunt u makkelijk bij de mestbak?

Om het uitmesten zo gemakkelijk mogelijk te maken, is het belangrijk om rekening te houden met de bereikbaarheid van de mestcontainer. Zorg ervoor dat de afstand tussen de stal en de mestcontainer zo klein mogelijk is, zodat u de kruiwagen efficiënt kunt legen.

Let ook op de richting van de inloop van de mestbak. Als u kiest voor een mestcontainer met overkapping, controleer dan vanaf welke zijde u de mestcontainer het gemakkelijkst kunt openen en sluiten. Zorg er ook voor dat onze vrachtwagen gemakkelijk bij de mestcontainer kan komen om deze te legen.


Hoe wordt de paardenmest afgevoerd?

Als u ervoor kiest om de mest door ons te laten ophalen, zullen we langskomen met een vrachtwagen met kraan om de mest uit de mestcontainer, mestput of mesthoop te verwijderen. We nemen de mest mee en laten de mestopslag bij u achter. We wisselen de mestcontainers niet om.

Mestwagen-Nijssen-Fourages

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om de mestvoorziening te laten legen. Onze vrachtwagen moet tot maximaal 5 meter van de mestopslag kunnen komen om de mest af te voeren. Een heg of stenen muurtje vormt geen probleem, zolang onze kraan maar toegang heeft tot de mestopslag.

Kortom, houd rekening met de afmetingen van de mestbak, de bereikbaarheid voor uzelf en de vrachtwagen, en minimaliseer de inspanning die u zelf moet leveren.

Mijn Paardenmest Afvoeren
Voor hobbymatig en bedrijfsmatige mest


Advies over mestcontainers?

Bel: 0252 – 674 041 | Of stuur ons een mail

Door Nijssen Fourages/ 21 mei 2023 Shares

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *