Mestcontainer laten plaatsen? Let op deze 6 punten

9 januari 2021 Shares

Home Mestopslag Mestcontainer laten plaatsen? Let op deze 6 punten

Door Nijssen Fourages/ 9 januari 2021 Shares

Mestcontainer laten plaatsen? Let op deze 6 punten

Heeft u paarden of pony’s? Dan heeft u te maken met mest. En voor de opslag van paardenmest biedt een vloeistofdichte mestcontainer uitkomst. Maar waar moet u op letten bij het plaatsen van een paardenmestcontainer?

paardenmest-container-mestcontainer

Bekijk Alle Mestcontainers


1. Mag u een mestcontainer laten plaatsen?

Een mestcontainer is een metalen afvalcontainer welke verplaatsbaar is. Daarom hoeft u in de meeste gevallen geen vergunning aan te vragen voor het plaatsen van een mestcontainer.

Maar dan moet u de mestcontainer wel laten plaatsen op uw eigen terrein.

Toch kan het per gemeente verschillen of u een paardenmestcontainer mag laten plaatsen. Informeer daarom altijd bij uw gemeente of er speciale regelgeving geldt voor mestopslag. Deze staan beschreven in de Algemene Plaatselijke Verordening.

2. Overlast zoveel mogelijk voorkomen

Gaat u uw mestcontainer plaatsen in een woon- werkgebied? Dan kan de paardenmest in de mestcontainer voor overlast zorgen. Denk bijvoorbeeld aan geuroverlast of overlast van vliegen.

Om deze hinder te voorkomen stelt het Activiteitenbesluit milieubeheer eisen aan de locatie van de mestopslag. Informeer bij uw gemeente over de geldende regelgeving.

Het kan zijn dat uw gemeente verwacht dat u maatregelen neemt om hinder te voorkomen. Bijvoorbeeld door de mestcontainer te voorzien van een overkapping.

Bekijk een voorbeeld van een mestcontainer met afdekzijl en een container met metalen kap.

3. Wet- en regelgeving voor plaatsen mestcontainer

Dit zijn drie belangrijke punten:

  • Uw mestcontainer moet op ten minste 5 meter afstand geplaatst worden van het oppervlaktewater, zoals een sloot.
  • Mestvocht mag niet wegvloeien in de bodem. Daarom moet de mestvoorziening vloeistofdicht zijn met een vloeistofdichte vloer.
  • Als er een risico bestaat dat mestvocht weg kan vloeien dient het vocht opgevangen te worden in een gierkelder.

Lees meer over wet- en regelgeving voor mestopslag.

Tekst gaat verder onder de foto

4. Ruimte genoeg voor de mestcontainer?

In de meeste gevallen voldoet uw situatie aan de wet- en regelgeving. Nu is het belangrijk om te kijken waar u de mestcontainer wilt plaatsen.

Houd hierbij rekening met het feit dat de mestcontainer afgeleverd wordt met een vrachtwagen. Heeft de chauffeur ruimte genoeg om de paarden mestcontainer op uw gewenste locatie te plaatsen?

En kan de mestcontainer ook makkelijk geleegd worden wanneer het tijd is om de paardenmest af te voeren?

In de meeste gevallen moet de vrachtwagen op een afstand van maximaal vijf meter van de mestcontainer kunnen komen. Een heg, hek of sloot binnen deze vijf meter vormt vaak geen probleem.

5. Op welke ondergrond staat de mestcontainer?

Waar komt de paardenmestcontainer op te staan? Op zand, gras of een betonnen stelconplaat?

Het is namelijk belangrijk dat de mestcontainer niet kan verzakken. Door verzakking kan de mestcontainer scheef komen te staan waardoor mestvocht uit de container kan stromen.

Zorg dus dat de ondergrond stevig genoeg is om het gewicht van de mestcontainer te kunnen dragen.

Kiest u voor een mestcontainer die verrijdbaar is?

Heeft u een of twee paarden of pony’s? Dan is een kleine rolcontainer voor paardenmest een handige oplossing. Ook als u geen ruimte heeft voor een grote mestcontainer biedt een verrijdbare mestcontainer uitkomst.

paarden-mestcontainer-rolcontainer-verrijdbaar

Om een rolcontainer te kunnen verrijden, ook wanneer deze vol is met mest, is het belangrijk dat deze op een verharde ondergrond staat.

Op een onverharde ondergrond, of een oprit met kiezels of grind, is het verplaatsen van een rolcontainer een lastige klus. Zeker wanneer deze vol zit met paardenmest. De wielen zaken namelijk weg in de onverharde bodem, vooral bij regenachtig weer.

Alle mestcontainers bekijken

alle-paardenmestcontainer-uitvoeringen

Bekijk Alle Mestcontainers

6. Kunt u makkelijk bij de mestbak?

Uitmesten is waarschijnlijk niet uw favoriete bezigheid. Laten we het daarom zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk maken.

Om de mest van de stal naar de mestcontainer zo soepel mogelijk te laten verlopen moet u rekening houden met de bereikbaarheid voor de kruiwagen en dat de afstand zo klein mogelijk is.

Stel u eens voor. Na het uitmesten heeft u een kruiwagen vol met mest. Wat is dan de meest logische plek voor de mestcontainer zodat u uw zware kruiwagen zo efficiënt mogelijk kunt kiepen?

Let hierbij op naar welke kant de inloop van de mestbak wijst.

Kiest u voor een overkapte mestcontainer? Controleer dan vanaf welke zijde u de mestcontainer het gemakkelijkst kunt openen en sluiten.

Het is ook belangrijk dat onze vrachtwagen makkelijk bij de mestcontainer kunt komen om de bak te legen.


Hoe wordt de paardenmest afgevoerd?

Als u ons de mest laat ophalen komen we langs met een grote vrachtwagen. Deze vrachtwagen heeft een kraan waarmee de mest uit de mestcontainer, mestput of mesthoop wordt opgekraand. De mest nemen we mee en de mestopslag laten we bij u staan. We wisselen dus geen mestcontainers door.

mestwagen-ophalen-paardenmest-afvoeren

Het is belangrijk dat u voldoende ruimte heeft om uw mestvoorziening te laten legen. Wij moeten tot maximaal 5 meter van de mestopslag kunnen komen om de mest af te voeren. Een eventuele heg of stenen muurtje is hierbij geen probleem, als onze kraan maar de mestopslag kan bereiken.

Kort samengevat u moet rekening houden met de afmeting van de bak, de bereikbaarheid voor uzelf en de vrachtwagen. En er zelf zo min mogelijk omkijk naar hebben.

Mijn Paardenmest Afvoeren


Advies over mestcontainers?

Bel: 0252 – 674 041 | Of stuur ons een mail

Door Nijssen Fourages/ 9 januari 2021 Shares

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *