Mesthoop aanleggen voor paardenmest

21 december 2022 Shares

Home Mestopslag Mesthoop aanleggen voor paardenmest

Door Nijssen Fourages/ 21 december 2022 Shares

Mesthoop aanleggen voor paardenmest

Als paardenhouder ontkom je er niet aan, een mesthoop aanleggen. Een plek waar alle stalmest eenvoudig opgeslagen kan worden. Er gelden echter bepaalde regels voor het aanleggen van een mesthoop, voornamelijk om te voorkomen dat er bodemverontreiniging of geurhinder ontstaat. Op deze pagina lees je wat die voorwaarden zijn of waar je deze gemakkelijk kan vinden.

Kort overzicht van de regels

Bedrijfsmatige paardenhouders

 1. Als de mestopslag kleiner is dan 3 m3 zijn er geen regels van toepassing.
 2. Als je bedrijfsmatig paarden houdt en de mestopslag is tussen de 3 en 600 m3, geldt paragraaf 3.4.5 van het activiteitenbesluit.
 3. Als de mestopslag groter is dan 600 m3, heb je een omgevingsvergunning milieu nodig.

Hobbymatige paardenhouers

Hobbymatige paardenhouders hebben hoofdzakelijk te maken met de geldende bestemmingsplannen in de gemeente en algemene plaatselijke verordeningen (APV’s).

Kies voor volledige ontzorging een vloeistofdichte mestcontainer met overkapping.

alle-paardenmestcontainer-uitvoeringen

Bekijk Mestcontainers
Containeruitvoeringen van 1.600 liter t/m 15m3


– Partners van Fourages –

timestables-logo artis-logo politie-logo klstables-logo

Bent u een hobbymatige of een bedrijfsmatige paardenhouder?

In de regelgeving tot het aanleggen van een mesthoop wordt er onderscheid gemaakt tussen het hobbymatig houden van paarden en het bedrijfsmatig houden van paarden. Aan beiden zijn net andere regels verbonden.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laat op hun website weten dat het te maken heeft met de grootte en het doel van uw activiteiten. U wordt gezien als een hobbymatige paardenhouder als u dieren houdt zonder dat dit gebruiks- of winstdoeleinden heeft. Er is daarbij geen maximum aantal dieren dat u als particulier mag houden, maar een hobbymatige paardenhouder met bedrijfsmatige omvang kan onder bepaalde omstandigheden wel onder de mestwetgeving vallen.

Of uw omvang als bedrijfsmatig gezien wordt hangt onder andere af van:

 • Continuïteit van de activiteit (hoe lang duurt de activiteit)
 • Winstoogmerk van de activiteit (verhouding tussen kosten en baten)
 • Hinder van de activiteit
 • Omvang van de dierstapel (hoeveel dieren en van welk soort)
 • Huisvesting van de dieren (zijn er speciale voorzieningen)
 • Commerciële doeleinden (bijvoorbeeld advertenties)
 • Gebruik van de dieren (voor hobby of eigen gebruik)
 • Perceelsgrootte
 • Omgeving (in landelijk of stedelijk gebied)

Al deze criteria en meer informatie kunt u vinden op: Infomil.nl, wij adviseren onze klanten met meer dan 5 grote paarden, meer dan 12 shetlanders/pony’s of die een mestvoorziening van meer dan 10m3 hebben. De regelgeving te volgen die voor bedrijfsmatige paardenhouders geldt.

kruiwagen-mesthoop-mestafvoeren


Welke regels zijn er verbonden aan het aanleggen van een mesthoop?

In beide gevallen zijn bedrijfsmatige en hobbymatige paardenhouders onderworpen aan de volgende twee regels:

 • Het bestemmingsplan bij uw gemeente moet het toestaan dat u een mestvoorziening plaatst of mesthoop aanlegd.
 • Voor een permanente voorziening, zoals een mestplaat, is altijd een vergunning nodig.

Wist je dat?

Vroeger kon je paardenmest in de groene GFT container gooien, maar dat is bij wet verboden. Sommige gemeentes gedogen het nog, maar de paardenmest is een verstorende schakel in het GFT-composteringsproces.

mestplaat-mestsilo-paardenmest


Welke regels moet u raadplegen voor uw mesthoop als bedrijfsmatige paardenhouder?

Naast de hierboven genoemde regels zijn de specifieke regels voor het bedrijfsmatig houden van paarden terug te vinden in het activiteiten besluit onder paragraaf 3.4.5 behalve wanneer u meer dan 600 m3 of minder dan 3 m3 opslaat. Bij meer dan 600 m3 is er een omgevingsvergunning milieu nodig en bij een opslag minder dan 3 m3 gelden er geen regels.

Enkele voorbeelden van regels uit het activiteitenbesluit voor het bedrijfsmatig houden van paarden zijn:

 • De mesthoop moet in de bebouwde kom op 100 meter afstand worden gehouden van geurgevoelige objecten, zoals woningen en kantoren.
 • Buiten de bebouwde kom moet de afstand tot geurgevoelige objecten 50 meter zijn.
 • Wanneer de mest een halfjaar of langer wordt opgeslagen moet dit op een vloeistof kerende voorziening. Een voorbeeld hiervan is een mestplaat of mestcontainer.

Als de mestopslag toch binnen de 100 meter of 50 meter afstand staat moet u maatregelen of voorzieningen treffen die geurhinder voorkomen of die tot een aanvaardbaar risico beperken. Voorbeelden zijn onder andere:

 1. Het overkappen of afdekken van uw mestvoorziening.
 2. Zorgen voor een hogere frequentie voor de afvoer van uw mest.

Mesthoop aanleggen op een onverharde bodem.

Paardenmest mag voor maximaal een half jaar op een onverharde bodem worden opgeslagen. Maar daar zijn een aantal voorwaarde aan verbonden waaronder:

 1. De mest moet worden opgeslagen op een absorberende laag, met een dikte van minimaal 15 centimer waarbij het materiaal uit ten minste 25% organische stof bestaat.
 2. Contact met hemelwater moet u voorkomen, dus de opslag moet worden afgedekt.
 3. Bij verwijdereing van de mesthoop moet de absorberende laag te worden meegenomen.

Voor alle regels, en de specifieke voorwaarden van deze regels, raden wij aan het Activiteitenbesluit milieubeheer te raadplegen.


Welke regels moet u raadplegen voor uw mesthoop als hobbymatige paardenhouder?

Als hobbymatige paarden houder gelden binnen de bebouwde kom de algemene plaatselijke verordeningen van uw gemeente (APV). Hierin staat beschreven of en waar u mest mag opslaan en eventueel waar u mesthoop aan moet voldoen. U kunt de APV opvragen bij uw gemeente.

Verder moet u zich houden aan artikel 3.47 uit paragraaf 3.4.5 Activiteitenbesluit wanneer uw mesthoop groter is dan 3 m3.

Dit houdt onder andere in dat afvalwater afkomstig van de mestopslag niet in het riool of oppervlaktewater geloosd mag worden. De mestopslag moet dus ten alle tijden vloeistofdicht zijn.

Bent u van plan als particulier een mestopslag aan te schaffen? Maar u wilt meer wetem over de regels? Neem dan vrijblijvend contact op met onze mestspecialisten via: 0252 – 674 041 of via mest@fourages.nl.

gier-in-de-sloot-milieudelict
Gier gedumpt in de sloot.

Tip: Bekijk meer details over regelgeving voor een particulieren mestopslag.


Welke alternatieven voor een mesthoop zijn er?

Een vloeistofdichte mesthoop kan op verschillende manier vormgegeven worden. Hieronder noemen we de voor- en nadelen van een mestcontainer en een mestplaat van beton op.

Mestcontainer

Een mestcontainer huurt u en wordt door een bedrijf geledigd. Deze containers zijn beschikbaar in verschillende maten, waarvan de kleinste een inhoud heeft van 1.600 liter en de grootste een inhoud van 15.000 liter.

Voordelen

 • De container is mobiel en dus verplaatsbaar.
 • De opslag is niet permanent en u heeft hier dan ook geen vergunning voor nodig.
 • bepaalde container uitvoeringen zijn afsluitbaar en houden daarmee geuroverlast tegen.
 • De mestafvoer is goed en makkelijk geregeld op vaste momenten of op afroep.

Nadelen

 • U betaalt maandelijks huur.

Bekijk Mestcontainers
Containeruitvoeringen van 1.600 liter t/m 15m3


Betonnen mestplaat

betonnen-mestplaat-voor-paardenmest-opslag

Een mestplaat van beton laat u aanleggen en is een permanent onderdeel van uw terrein. U heeft hiervoor dan ook een vergunning nodig. De mestplaat kan in vrijwel elke grootte worden aangelegd en wordt veel door bedrijfsmatige paardenhouders gebruikt.

Voordelen

 • De mestplaat is in elke grote beschikbaar.
 • Het is makkelijk hier mest in te keepen
 • Bij goede kwaliteit heeft de mestplaat een lange levensduur

Nadelen

 • Een mestplaat is permanent en dus niet te verplaatsen in de toekomst
 • Er zijn hoge investeringskosten verbonden bij de aanleg van een mestplaat
 • Het is lastiger om de inhoud af te sluiten en geuren tegen te houden.

Tip: Bekijk meer informatie over mestplaten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *