Mesthoop aanleggen voor paardenmest

28 januari 2022 Shares

Home Mestopslag Mesthoop aanleggen voor paardenmest

Door Nijssen Fourages/ 28 januari 2022 Shares

Mesthoop aanleggen voor paardenmest

Als paardenhouder ontkom je er niet aan, een mesthoop aanleggen. Een plek waar alle stalmest eenvoudig opgeslagen kan worden. Echter, moet zo’n mesthoop aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met bodemverontreiniging en geurhinder. Op deze pagina lees je wat die voorwaarden zijn of waar je deze gemakkelijk kan vinden.

Kort overzicht van de regels

 1. Bij een mestopslag kleiner dan 3 m3 gelden er geen regels
 2. Bij het bedrijfsmatig houden van paarden en een opslag tussen de 3 en 600 m3 is paragraaf 3.4.5 van het activiteiten besluit van kracht
 3. Bij het hobbymatig houden van paarden en een opslag groter dan 3 m3 is artikel 3.47 van paragraaf 3.4.5 van kracht
 4. Bij een mestopslag groter dan 600 m3 is een omgevingsvergunning milieu nodig.

Let op: Een geldig bestemmingplan, vergunning voor permanente voorziening en houden aan de APV binnen de bebouwde kom, indien van toepassing, zijn altijd vereist voor het aanleggen van een mesthoop.

Kies voor volledige ontzorging een vloeistofdichte mestcontainer met overkapping.

alle-paardenmestcontainer-uitvoeringen

Bekijk Mestcontainers
Containeruitvoeringen van 1.600 liter t/m 15m3


Bent u een hobbymatige of een bedrijfsmatige paardenhouder?

In de regelgeving tot het aanleggen van een mesthoop wordt er onderscheid gemaakt tussen het hobbymatig houden van paarden en het bedrijfsmatig houden van paarden. Aan beiden zijn net andere regels verbonden.

Het verschil hiertussen is niet feitelijk vastgelegd en is daarom vaak afhankelijk van de situatie.

Als vuistregel geldt dat een bedrijfsmatige paardenhouder een een winstgevend doel nastreeft, maar een hobbymatige paardenhouder kan onder bepaalde omstandigheden wel onder de mestwetgeving vallen.

Streeft u geen winstgevend doel na maar heeft u meer dan 5 paarden? Dan adviseren wij om op infomil informatie in te winnen om niet voor verassingen te komen staan.

kruiwagen-mesthoop-mestafvoeren


Welke regels zijn er verbonden aan het aanleggen van een mesthoop?

In beide gevallen zijn bedrijfsmatige en hobbymatige paardenhouders onderworpen aan de volgende twee regels:

 • Het bestemmingsplan bij uw gemeente moet het toestaan dat u een mestvoorziening plaatst.
 • Voor een permanente voorziening, zoals een mestplaat, is altijd een vergunning nodig.

Tip: In dit artikel bespreken we aan welke regelgeving een particulieren mestopslag moet voldoen.

Wist je dat?

Vroeger kon je paardenmest in de groene GFT container gooien, maar dat is bij wet verboden. Sommige gemeentes gedogen het nog, maar de paardenmest is een verstorende schakel in het GFT-composteringsproces.

mestplaat-mestsilo-paardenmest


Welke regels moet u raadplegen voor uw mesthoop als bedrijfsmatige paardenhouder?

Naast de hierboven genoemde regels zijn de specifieke regels voor het bedrijfsmatig houden van paarden terug te vinden in het activiteiten besluit onder paragraaf 3.4.5 behalve wanneer u meer dan 600 m3 of minder dan 3 m3 opslaat. Bij meer dan 600 m3 is er een omgevingsvergunning milieu nodig en bij een opslag minder dan 3 m3 gelden er geen regels.

Enkele voorbeelden van regels uit het activiteitenbesluit voor het bedrijfsmatig houden van paarden zijn:

 • De mesthoop moet in de bebouwde kom op 100 meter afstand worden gehouden van geurgevoelige objecten, zoals woningen en kantoren.
 • Buiten de bebouwde kom moet de afstand tot geurgevoelige objecten 50 meter zijn.
 • Wanneer de mest een halfjaar of langer wordt opgeslagen moet dit op een vloeistof kerende voorziening. Een voorbeeld hiervan is een mestplaat of mestcontainer.

Voor alle regels, en de specifieke voorwaarden van deze regels, raden wij aan het Activiteitenbesluit te raadplegen.

Goed om te weten en op te letten is dat u hierin wordt verwezen naar de Activiteitenregeling milieubeheer artikel 3.65.


Welke regels moet u raadplegen voor uw mesthoop als hobbymatige paardenhouder?

Als hobbymatige paarden houder gelden binnen de bebouwde kom de algemene plaatselijke verordeningen van uw gemeente (APV). Hierin staat beschreven of en waar u mest mag opslaan en eventueel waar u mesthoop aan moet voldoen. U kunt de AVP opvragen bij uw gemeente.

Verder moet u zich houden aan artikel 3.47 uit paragraaf 3.4.5 Activiteitenbesluit wanneer uw mesthoop groter is dan 3 m3.

Dit houdt onder andere in dat afvalwater afkomstig van de mestopslag niet in het vuilwaterriool geloosd mag worden. De mestopslag moet dus ten alle tijden vloeistofdicht zijn.

gier-in-de-sloot-milieudelict
Gier gedumpt in de sloot.

Tip: Bekijk meer details over regelgeving voor een particulieren mestopslag.


Welke alternatieven voor een mesthoop zijn er?

Een vloeistofdichte  mesthoop kan op verschillende manier vormgegeven worden. Hieronder noemen we de voor- en nadelen van een mestcontainer en een mestplaat van beton op.

Mestcontainer

Een mestcontainer huurt u en wordt door een bedrijf geledigd. Deze containers zijn beschikbaar in verschillende maten, waarvan de kleinste een inhoud heeft van 1.600 liter en de grootste een inhoud van 20.000 liter.

Voordelen

 • De container is mobiel en dus verplaatsbaar.
 • De opslag is niet permanent en u heeft hier dan ook geen vergunning voor nodig.
 • bepaalde container uitvoeringen zijn afsluitbaar en houden daarmee geuroverlast tegen.
 • De mestafvoer is goed en makkelijk geregeld op vaste momenten of op afroep.

Nadelen

 • U betaalt maandelijks huur.

Bekijk Mestcontainers


Betonnen mestplaat

betonnen-mestplaat-voor-paardenmest-opslag

Een mestplaat van beton laat u aanleggen en is een permanent onderdeel van uw terrein. U heeft hiervoor dan ook een vergunning nodig. De mestplaat kan in vrijwel elke grootte worden aangelegd en wordt veel door bedrijfsmatige paardenhouders gebruikt.

Voordelen

 • De mestplaat is in elke grote beschikbaar.
 • Het is makkelijk hier mest in te keepen
 • Bij goede kwaliteit heeft de mestplaat een lange levensduur

Nadelen

 • Een mestplaat is permanent en dus niet te verplaatsen in de toekomst
 • Er zijn hoge investeringskosten verbonden bij de aanleg van een mestplaat
 • Het is lastiger om de inhoud af te sluiten en geuren tegen te houden.

Tip: Bekijk meer informatie over mestplaten


Advies nodig over uw mestopslag?

Bel ons via: 0252 – 674 041 | Of stuur ons een mail

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *