Waarom gelden er regels voor mestopslag?

16 april 2022 Shares

Home Mestopslag Waarom gelden er regels voor mestopslag?

Door Nijssen Fourages/ 16 april 2022 Shares

Waarom gelden er regels voor mestopslag?

Dierlijke meststoffen, zoals paardenmest, bevatten onder andere fosfaat en stikstof. Deze twee stoffen kunnen zorgen voor een vruchtbare bodem.

Maar bij overbemesting kan de grond deze stoffen niet goed meer verwerken waardoor de grond verzuurt. Dit komt voor als mest voor een langere periode direct op de grond opgeslagen wordt.

Daarom bestaat er regel- en wetgeving voor mestopslag.

Voldoe aan de geldende milieuwetgeving

mestcontainer-modellen-nijssen-fourages

Bekijk Alle Mestcontainers


Schadelijk voor het milieu

Dierlijke mestsoorten, zoals paardenmest, bevatten onder andere stikstof en fosfor. Deze twee stoffen zorgen voor een vruchtbare bodem. Maar overbemesting van grond heeft nadelige gevolgen.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er te veel paarden gebruik maken van een te klein stuk grond, hierdoor moet de grond een hoge hoeveelheid mest verwerken. Door verzuring van de bodem kunnen fosfor en stikstof terecht komen in het grondwater en oppervlakte water. En dat is schadelijk voor het milieu en voor de gezondheid.

paardenmest bodemverontreiniging fosfaat stikstof

Het is daarom verstandig om mest op te slaan in een vloeistofdichte mestvoorziening. Zo voorkomt u bodem- en grondwaterverontreiniging en dus een mogelijke milieuovertreding.


Wat zijn de consequenties van onzorgvuldige mestopslag?

De milieupolitie voert steekproefsgewijs controles uit bij zowel hobbymatige en bedrijfsmatige dierenhouders.

Vaak kom je bij een onjuiste mestvoorziening weg met een eenmalige waarschuwing. Maar je loopt ook al gauw het risico op vervelende boetes.

En deze boetes kunnen fors zijn, vooral als er sprake is van een milieudelict. Zo kregen 2 mannen een flinke boete voor het dumpen van paardenmest. Daarnaast kan onzorgvuldig mestbeleid leiden tot een hogere kans op wormenbesmetting bij paarden.

gier-in-de-sloot-milieudelict
Gier gedumpt in de sloot.

Wist u dat…

…het storten van gier in sloten in de top 10 van meest voorkomende milieuovertredingen staat?
Bron: Politie.nl


Hoe kunt u een boete voorkomen?

Uiteraard moet uw mestvoorziening voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Maar daarnaast adviseren we om ook rekening te houden met het volgende:

  • Zorg dat mest niet naast de mestvoorziening terecht kan komen.
  • Plaats een mestvoorziening nooit direct naast open water, zoals een sloot.
  • Plaats een mestvoorziening op een ruime vloeistofkerende ondergrond.
  • Let op dat mest niet kan wegspoelen. Plaats de mestvoorziening daarom ietwat schuin om mestvocht in een hoek op te kunnen vangen en eventueel af te kunnen voeren.

Voorkomen is beter dan genezen

Informeer daarom bij uw gemeente naar lokale regelgeving voor de opslag van mest. En stel ook aangrenzende buren op de hoogte over uw plannen over mestopslag.

Zo verkleint u de kans op klachten, bijvoorbeeld over stankoverlast of overlast van vliegen. Minder klachten resulteert in minder kans op een controle van de milieupolitie.


Geschikte en ongeschikte paardenmest

Paardenmest valt onder te verdelen in drie categorieën. Stromest, geschikte mest en ongeschikte mest. Voor bedrijfsmatige paardenhouders met meer dan 15 paarden op tarwestro kan geschikte stromest voordeliger zijn om af te voeren.

Stromest

Stromest is paardenmest vermengd met stro. Dit is de beste soort paardenmest wat verwerkt gebruikt kan worden in de champignonteelt, mits de mest vers (minder dan 14 dagen oud) is.

Geschikte paardenmest

Dit is strorijke verse paardenmest van maximaal 14 dagen oud. De mest dient vrij te zijn van verontreinigingen zoals andere strooisels zoals vlas of houtkrullen en ander afval.

Ongeschikte paardenmest

De meest voorkomende paardenmest bij particulieren is ongeschikte mest. Dit is namelijk mest op basis van een ander strooisel dan stro, een mix van stro met andere strooisels of stromest wat meer dan 14 dagen oud is.


Voorbeelden van vloeistofdichte mestvoorzieningen

Een mestplaat of mestcontainer zijn voorbeelden van goedgekeurde mestvoorzieningen. Maar dan moeten deze voorzieningen uiteraard wel 100% vloeistofdicht zijn.

mestcontainer-modellen-nijssen-fourages

Bekijk Alle Mestcontainers

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *